OUG 16/2022 și noile modificări de TVA pentru locuințe in 2023


OUG 16/2022 și noile modificări de TVA pentru locuințe in 2023

 

OG 16/2022 a introdus, pentru livrarea de locuinte noi, plafonul valoric de pana la 600.000 de lei. In acest sens, persoanele fizice care vor sa cumpere o locuinta noua in 2023 trebuie sa se incadreze in acest plafon pentru a beneficia de deducerea de TVA de 5%.

Atentie! Persoanele fizice pot beneficia, din 2023, o singura data de TVA de 5% la achizitionarea locuintelor

Prin derogare de la prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, in anul 2023, cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru:

a) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice, daca au incheiat pana la 1 ianuarie 2023 acte juridice intre vii care au ca obiect plata in avans pentru achizitionarea de astfel de locuinte;

b) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depaseste suma de 600.000 lei, dar nu depaseste suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, daca au incheiat pana la 1 ianuarie 2023 acte juridice intre vii care au ca obiect plata in avans pentru achizitionarea unei astfel de locuinte.

(2) Persoana fizica poate achizitiona, incepand cu 1 ianuarie 2023, in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, o singura locuinta cu cota redusa de 5%, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. a).

(3) Cota redusa de TVA de 5% pentru operatiunile prevazute la alin. (1) se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul livrarii pot fi locuite ca atare. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

(4) in „Registrul achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023“ se inscriu si informatiile din actele juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuintele prevazute la alin. (1) lit. b), autentificate in anul 2023.

Notarii publici au obligatia:

a) sa verifice indeplinirea conditiei referitoare la achizitia unei singure locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, prin consultarea „Registrului achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023“, inainte de autentificarea actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru achizitia unei astfel de locuinte si, in situatia in care constata ca nu este indeplinita aceasta conditie, sa le autentifice doar daca livrarea se efectueaza cu cota standard de TVA;

b) sa completeze „Registrul achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023“ la data autentificarii actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuintele prevazute la alin. (1) lit. b);

c) sa inscrie in actele juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru achizitia unei astfel de locuinte cu cota redusa de TVA de 5% mentiuni cu privire la respectarea obligatiilor prevazute lalit. a) si, dupa caz, la lit. b);

d) sa inscrie in actele juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru locuintele prevazute la alin. (1) lit. b) cota de TVA aplicata, indiferent daca TVA se aplica la pret sau este inclusa in pret.

sursa https://www.fiscalitatea.ro/persoanele-fizice-trebuie-sa-se-incadreze-in-plafonul-valoric-de-600000-lei-daca-vor-sa-beneficieze-de-cota-tva-de-5-la-achizitionarea-locuintelor-22072/